Jonkoping vklass

0 Comments

jonkoping vklass

Hjälp. Tillbaka. Järfälla kommun: Du har försökt att logga in på Vklass på webben med dina inloggningsuppgifter för Vklass-appen. På webben loggar du in med e-legitimation här: Inloggning via e-legitimation. Med vänlig hälsning. Järfälla kommun; Jönköpings kommun: Inloggning till Vklass sker from 12/9 via. Inloggning till skolans och förskolans e-tjänster. Här kan du som är vårdnadshavare, elev eller lärare logga in på Vklass och Barnwebben med e-legitimation eller mobilt bankID. Vklass är en skolplattform för elever, lärare föräldrar och skolledning. För mer information om lärplattformen se kawana.info Vilka vägar finns för dig att hålla dig informerad? I Jönköpings kommun arbetar vi med en gemensam lärplattforn; Vklass. Alla elever och vårdnadshavare har inloggning till Vklass. Via lärplattformen får du information om din sons/dotter skolgång. Genom din inloggning i Vklass får du löpande information om hur det går i de. Vi utvecklar självservicen för dig som är vårdnadshavare. Tjänsterna når du via "Inloggning till Vklass och barnwebben" i den gula självservicerutan. Inom vuxenutbildningen kan man söka ett tal olika yrkesutbildningar, en mängd studieförberedande kurser på gymnasienivå, utbildning i svenska för invandrare m.m. Den mesta informationen som gäller dig som elev (eller vårdnadshavare) hittar du via din inloggning i Vklass. Där finns akutellt schema, kalendarium, läxor, frånvarostatistik med mera. Välkommen till oss! Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen. Telefon 50 Lämna synpunkter på vår verksamhet! länk till.

Jonkoping vklass - och

Information om Specialkost Riktlinjer för Specialkost Ansökan om laktosreducerad kost Ansökan om annan specialkost utan läkaríntyg Ansökan om specialkost av medicinska skäl. Elevmaterial Eleven får låna den utrustning som behövs under skoltid. Länkar Inloggning för personal på arbetet Inloggning för personal hemifrån. Detta gäller dock inte Samsung Tab i de fall om man har installerat olika användarkonton på plattan. Här arbetar du enskilt eller i grupp, ofta tillsammans med handledande lärare. För alla barn, elever radisson blu arlanda vuxna studerande i våra verksamheter är det avgörande att få känna trygghet och lust att lära. Inloggning för vårdnadshavare som inte är skrivna i Sverige. Elever med längre jungle hd än sex km får busskort av skolan alternativt åker elever speciell skolbuss eller taxi. Självservice Inloggning till Vklass och Barnwebben. I varje klassrum finns anslag över skyddsanordningar och utrymningsvägar - utrymningsövning genomförs under läsåret. Vklass - så här använder du Vklass telme.se, Eleven får låna den utrustning som behövs under skoltid. Mentorn handlägger elevens lovansökan, anmälan görs på särskild blankett eller via Vklass. Information kring sjukanmälan och frånvaro Sanda använder från hösten Vklass även som frånvarosystem. Vid arbetsplatsförlagd utbildning APL kan eleverna få matersättning med 25 kr per dag. Inloggning för vårdnadshavare Inloggning för elever   Inloggning för vårdnadshavare som inte är skrivna i Sverige. För gymnasiesärsklan skall sjukanmälan ske via kontakt med ansvariga lärare. Det är personalens uppgift att inspirera och guida, förmedla värderingar om respekt för alla och att ha fokus på måluppfyllelse.

Video Jonkoping vklass

Så styrs Jönköpings kommun

Categories: dagens nyheter

0 Replies to “Jonkoping vklass”