Abc stad

0 Comments

abc stad

Skrubba måste bli mer än ett företagsområde. Det tycker Miljöpartiet som förutom fler arbetsplatser vill utöka området med bostäder och samhällstjänster. "Jag tänker på ABC-stad, vi vill bygga en stad i staden", säger nämndeordförande Ewa Larsson (MP). I Stockholms stads framtida strategi för. ABC-stad, Arbete, Bostad och Centrum är ett (främst historiskt) begrepp inom svensk stadsplanering, med vilket menades anläggandet av samlad bebyggelse där folk inom korta avstånd skulle kunna bo, arbeta och ha tillgång till butiker, samhällsservice med mera.‎Bakgrund och · ‎Källor. Under åren byggdes många nya förstäder utanför Stockholms tullar. Till att börja med byggdes de nya områden nära den gamla stadsgränsen, men när tunnelbanan kom gick det att bygga längre och längre ut. Bild: Stockholms stads tunnelbaneplan, Stadsarkivet. abc stad abc stad

Categories: kvällsposten nyheter

0 Replies to “Abc stad”